Klik op een foto om naar de betreffende foto’s te gaan.
FOTOALBUM HISTORIE
Verleden
Verbouwing
Zaal
© Copyright 2019 - Cantine Theater Dorplein
Het voormalige HOTEL SINT JOSEPH, later de ‘CANTINE’ geheten, werd tussen 1896 en 1898 gebouwd door Antoon Neeskens te Budel-Dorplein als onderdeel van het vanaf 1892 door de gebroeders Dor opgezette fabrieksdorp ten behoeve van de door hen opgerichte zinkfabriek. In 1898 werd Hôtel Saint-Joseph, zoals het eigenlijk heette in gebruik genomen. In de volksmond ‘de Cantine’ of ‘Kantine’ of ‘Kantien’ genoemd. Het gebouw leverde onderdak aan werknemers van ‘Société Anonyme des Zincs de la Campine’. Het gebouw herbergde ruimten voor een hotel, een jongens- en meisjesschool, een bakkerij, een winkel, een ontspanningszaal, een was- en strijkinrichting, een klooster met kapel en een ziekenzaal. Het geheel werd beheerd door de Franse zusters van de Heilige Carolus Borromeus en gecontroleerd door de familie Dor. In het gebouw zijn stilistisch zowel kenmerken van de Neorenaissance als de Vlaams geïnspireerde neogotiek te vinden. Inwendig werd de ontspanningszaal rond 1950 gemoderniseerd tot een volwaardig theater. In 1985 werd het gehele Cantine gebouw verkocht door de directie van de zinkfabriek. Na een periode van leegstand werd het theater omgetoverd tot discotheek… Sinds 1988 diende het als tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers onder de naam ‘Kempense Veste’. Rond 2005 werd de nostalgische waarde van het theater opnieuw ontdekt, en dan met name de bijzondere akoestiek. Het enthousiasme om de zaal te renoveren en te restaureren was op dat moment onvoldoende om hier serieus mee aan de slag te gaan. Toch ontwikkelde het bestaande enthousiasme zicht later tot actieve betrokkenheid. Omstreeks 2010 werd met de eigenaar gesproken over de mogelijkheid om dit plan te realiseren. Die had daar schoorvoetend oren naar en wilde zijn medewerking verlenen. Het enthousiasme van de initiatiefnemers werd overgebracht op een grote groep vrijwilligers en het begin van de restauratie was gemaakt de rommel opgeruimd en de voorzieningen hersteld. Nog steeds wordt er gewerkt aan het zetten van de puntjes op de i om deze unieke zaal weer in vol ornaat te kunnen gebruiken.
Cantine Theater Dorplein één van de ‘Parels’ van Budel-Dorplein
Ibach